Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2018

3189 bb5e 390
Poznań
by M. Kolasa
Reposted frominto-black into-black viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
Reposted fromFlau Flau viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
5375 dd39 390
Reposted byunterlandShori

May 12 2018

4772 df17 390
Reposted byeglerionInfeliceaugustusunterlandosiuLee-Flowsky
4758 8092 390
Reposted byseaweedsstefaniaunterlandyellowsoupmarineslovamaciekpepipwgirukandjisyndromepassingbirdfootmanstraycattentacleguyxempxluronPaiMeidiedrunksiostradhoopniezwyyklakotPilotPirxcarmenlunaKobajashijaggerjaphyfupduckCarridwenjazzieeHackMett-von-WurstSchattenhonigMeeresbrautzembatazzuuoosevekw0lfsburgerpaketkruemelmonsternitroventstarbugOkruszekstrubbl

May 07 2018

7362 deec 390
Reposted byseaweedpanmroktatzeKaviahczinokDagarhenlovesweetstentacleguyamiljaczapajewponurykosiarzshowmetherainbowkokolokoasylopathworthitirukandjisyndromehasandraspontealexandersmith8805slovaYarrickhormezaNaitliszasylopathtishkaLightStepToNowhereampajewskastrzepyplusiekcarmenlunaAsTheSunKissedHorizonOverseerSkretubelatrixmyszkaminniewujcioBatinto-blackpiehusPanJeffeternaljourneyaudacityofhugebadbloodbelatrixdianazetsarazationkiteandraihearvoicesmyslodsiewniaSkydelanmy-little-worldzupabiskupaPicki91infrezjaMartwa13jestemdeszczemlemkovewhatsdancingwithaghostyellowsoupmarinejagnie-w-bagniechocolate1508KabaNewLifehelenburnsWaszmasterheadsbangbangcornymistickkaranslak
7297 4800 390
Reposted fromAcidDeVille AcidDeVille viabukazla bukazla
3329 8901 390
Reposted fromwesolabiedronka wesolabiedronka viabukazla bukazla
1999 b8fe 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaGaggle Gaggle
Reposted fromfx00 fx00 viaSenyia Senyia
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromumorusana umorusana viaGaggle Gaggle
7496 5ba4 390
Reposted fromLotte Lotte viabukazla bukazla
5320 375c 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viapulczynski pulczynski
8202 b3aa 390
Reposted fromailurophile ailurophile viamaciekp maciekp
3484 2956 390
Reposted fromnajlepsza najlepsza viapulczynski pulczynski
4584 2eb2 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianebthat nebthat
yeah, like that could ever happen
Reposted fromkot-z-cheshire kot-z-cheshire vianebthat nebthat
8775 c708 390
Reposted fromsiostry siostry vianebthat nebthat
2103 7bfd 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vianebthat nebthat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl