Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2019

8061 abcd 390
Reposted frombabyface babyface viairmelin irmelin
4049 2a23 390
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin
2055 86c3 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
3010 2bc2 390
Reposted fromrenirene renirene vialaparisienne laparisienne
3239 b6b0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
7230 e04b 390
6237 a73a 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
6240 2650 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
2069 45f8 390
5198 e0b2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaultrafioletowa ultrafioletowa

November 17 2019

Nie zdawałam sobie sprawy, że strata tak bardzo boli. Że ciąży i nie pozwala normalnie żyć. Że gdy próbujesz wstać to momentalnie upadasz. Że coś ciągnie do dołu. Nie wiedziałam, że pustka może być tak przerażająca. Jak coś, czego nie ma, może tak bardzo ranić?
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Piszę ten list jedynie dlatego, że znów przypłynęła do mnie fala wielkiej tęsknoty za tobą i od kilku dni paraliżuje mnie i nie daje o niczym innym myśleć. Tu kiedyś wypadł mi talerz z rąk, bo nagle zjawiłeś się w moich oczach. A wczoraj, wyobraź sobie, założyłam bluzkę na lewą stronę. I przecież przeglądałam się w lustrze przed wyjściem. Ale jakbym nie widziała w nim siebie. Dopiero koleżanka w szpitalu zwróciła mi uwagę. Powiedz, czy to jest normalne? Tyle lat minęło, a wciąż nie mogę sobie poradzić z miłością do ciebie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
7175 9105 390
Reposted fromgubert gubert viairmelin irmelin
2205 8165
Reposted fromtost tost viaegzystencja egzystencja
Reposted fromrof rof viaMigotliwa Migotliwa
7834 115a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
3409 be24 390
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
3516 4e74 390
Reposted fromrubinek rubinek
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka.
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viaseaweed seaweed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl