Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

2184 1b9c 390
Reposted fromkatsiu katsiu viairmelin irmelin
4624 a92f 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viairmelin irmelin
0409 24d3 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
2971 2b63 390
4918 eb66 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagdziejestola gdziejestola
4842 b2c7 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialadylena ladylena
2683 5060 390
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki vialadylena ladylena
1755 29d5 390
Reposted fromxalchemic xalchemic vialadylena ladylena
3781 7785 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagdziejestola gdziejestola
1251 37f2 390

December 02 2017

2461 393c 390
that one
Reposted fromFlau Flau viaHypothermia Hypothermia
Reposted fromzelbekon zelbekon viaHypothermia Hypothermia
Jak to jest mieć trzy lata? Czy byłem szczęśliwy? Czy byłem kochany? Nie pamiętam. Później od siódmego czy dziesiątego roku życia pamiętam jakieś urywki. Jakieś sceny. Mam takie zdjęcie, na którym siedzę nad „Poczytaj mi, mamo”. Jestem ubrany w białą koszulkę z zaokrąglonym kołnierzykiem. Dołki w policzkach. Fryzurę na garnek. Patrzę uśmiechnięty w książkę. Jestem pełen nadziei. Ufności. Świat jest dla mnie dobrym, przyjaznym, ciepłym miejscem. Kiedy to znika?
— Piotr C. "BRUD"
0105 beb2 390
Reposted fromdivi divi viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
 Skłamałabym twierdząc, że o Tobie nie myślę. Myślę. Czasami są takie dni, gdy jesteś w każdej godzinie, i takie godziny, gdy jesteś w każdej minucie. Wciąż jeszcze zdarza mi się zasypiać i budzić się z Twoim imieniem na ustach. I mimo tego, że jestem świadoma Twojej nieobecności, i tego, że nie pojawisz się nagle tuż przed moimi oczami, to często łapię się na tym, że wypatruję Twojej twarzy w ulicznym tłumie. (...) 
— tęsknota
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre

them-days-was-olden-as-fuck:

The spread of the black death.

gaysexagainstawall:.

Poland

sarahvonkrolock:

Poland, tell us your secret

unseilie:

Poland is the old new Madagascar.  

volpesvolpes:

If I remember correctly, Poland’s secret is that the jews where being blamed all over europe (as usual) as scapegoats for the black plague. Poland was the only place that accepted Jewish refugees, so pretty much all of them moved there. 

Now, one of the major causes of getting the plague was poor hygiene. This proved very effective for the plague because everyone threw their poop into the streets because there were no sewers, and literally no one bathed because it was against their religion. Unless they were jewish, who actually bathed relatively often. When all the jews moved to Poland, they brought bathing with them, and so the plague had little effect there.

Milan survived by quarantining its city and burning down the house of anyone showing early symptoms, with the entire family inside it. 


the-sonic-screw:

Poland: “Hey, feeling a bit down? Have a quick wash! There, you see? All better”

Milan:Aw, feeling a bit sick are we? BURN MOTHERFUCKER, BURN!!!!!
Reposted fromapatia apatia viaHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl