Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2018

I hated myself before it was cool.
Come back, please come back.
6790 ca7c 390
Reposted fromrichardth richardth vianebthat nebthat
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
5358 80b6 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viasuizid suizid
4053 9499 390
Reposted fromnikotyna nikotyna vialaparisienne laparisienne
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnezavisan nezavisan vialaparisienne laparisienne
Reposted fromlucanus lucanus vialaparisienne laparisienne
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość a
tym że naprawdę
cię kocha. 
— Rupi Kaur
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialaparisienne laparisienne
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
7664 a4a2 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viaultrafioletowa ultrafioletowa
9249 7f21 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viaultrafioletowa ultrafioletowa
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

Reposted fromhole-love hole-love viaegzystencja egzystencja
7967 ebda 390
8621 d76a 390
Reposted fromnutt nutt vialaparisienne laparisienne
4632 e480 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne

July 07 2018

2333 64a7 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaselfharm selfharm
4619 619a 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaselfharm selfharm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl