Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

7529 a279 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaAng3ll Ang3ll
3831 9087 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaAng3ll Ang3ll
3097 9632 390
Reposted fromsarazation sarazation viaAng3ll Ang3ll

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viashitsuri shitsuri
9431 231d 390
Reposted frompaulyna paulyna viashitsuri shitsuri
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viashitsuri shitsuri
8538 4ba9 390
Reposted fromgrobson grobson viashitsuri shitsuri
4112 c991 390
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viashitsuri shitsuri
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viashitsuri shitsuri

Nie ma takiego zła, które potrafi zniszczyć prawdziwą miłość. I takiej nienawiści, która potrafi zniszczyć prawdziwe dobro. 

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viashitsuri shitsuri
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viasuizid suizid
W moim innym świecie możemy gadać do rana I rozumiesz mnie bezsprzecznie i jemy wspólne śniadania
I należysz do mnie, choć to nie kwestia posiadania
I czujemy się bezpiecznie jakby cały świat był dla nas
— Pezet
Reposted fromtouchthesky touchthesky viaSalute Salute
ciekawe, jak bardzo różniłby się teraz mój świat, gdybyśmy wtedy się do siebie nie zbliżyli?
— z serii: głupie pytania retoryczne
Reposted frominvisible-twelve invisible-twelve viaSalute Salute
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber - "Najgorszy człowiek na świecie"
5692 3ffb 390
Reposted fromfoina foina vianebthat nebthat
5965 7eda 390
Reposted fromsoftboi softboi vianebthat nebthat
Reposted fromFlau Flau viapeepingtom peepingtom
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer viapeepingtom peepingtom
6319 7c2f 390
Reposted fromlostness lostness viabeautifulmess beautifulmess
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl