Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

4839 ed6a 390
Reposted fromoll oll viabukazla bukazla
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viabukazla bukazla
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
5781 d909 390
Reposted fromkatisz katisz vianebthat nebthat
7741 d9a1 390
Reposted frompiehus piehus vianebthat nebthat
 A Ty? O kim będziesz myśleć jak będziesz umierać? 
— Lisie obawy
Reposted fromlovvie lovvie viaaaleksandraa aaleksandraa
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik vialaparisienne laparisienne
19.02.19  czasem tu wracam przewijam stronę w dół przypominam sobie  nadal nieszczęśliwa  tak mi się zdaje  co patrząc wstecz jednak było fajnie chyba nadal jest
— Aleksandra C.
Reposted frommerce merce viaegzystencja egzystencja
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
2024 19f1 390
Reposted frombrumous brumous viaegzystencja egzystencja

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viaegzystencja egzystencja
4637 859a 390
4129 2a58 390
Reposted fromdippi dippi vialaparisienne laparisienne
9245 2459 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
3759 1e5f 390
Reposted frompastelowe pastelowe viatfu tfu
4112 a89f 390
Reposted fromnajlepsza najlepsza viatfu tfu
4638 baa7 390

March 08 2019

0723 7927 390
The Aquatic Life with Steve Zissou
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl